Jak zgłosić serwis lub reklamację towaru?

Prosimy o kontakt mailowy i/lub telefoniczny z naszymi doradcami.

Ile czasu mam na zwrot?

Zapewniamy Klientowi możliwość odstąpienia od umowy na zasadach określonych przepisami prawa. Klient, który jest konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Szczegóły procesu zwrotu towaru

Żeby dokonać zwrotu towarów, należy wypełnić formularz odstąpienia od umowy i przesłać go na adres firmy Sprzedawcy. Jeśli zwrot zostanie przyjęty, należy odesłać towar w niezmienionym stanie. Prawo odstąpienia od Umowy ma zastosowanie tylko do produktów, które są zwracane w tym samym stanie lub stanie, którego zmniejszona wartość nie przekracza drobnych wad, które wystąpiły podczas korzystania z produktów w sposób konieczny w celu ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktów wysłanych lub przekazywanych po terminie na zwrot lub produktów, które nie są w takim samym stanie, w którym zostały otrzymane. Nie dokonamy zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymagań. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta (np. niestandardowe odcinki rur).